Kezdőlap

Vaszy Viktor (Bp., 1903. júl. 25.Szeged, 1979. márc. 12.): zeneszerző, karmester, zeneigazgató, érdemes művész (1960), kiváló művész (1972). Tanulmányait 1919-1927 között a bp.-i Zeneművészeti Főisk.-n végezte Szerémi Gusztáv, Zsolt Nándor, Kemény Rezső (hegedű), ill. Koessler János, Kodály Zoltán és Molnár Antal (zeneszerzés) tanároknál. Már főisk.-s korában szerepelt karmesterként: 1925-től a Székesfővárosi Zenekar vendégkarnagya volt. 1927-ben zeneszerzési művész-oklevelet szerzett és Ferenc József-díjat nyert. 1929-41-ben a Bp.-i Egy.-i Énekkarok; 1935-től 1941-ig a Bp.-i Palestrina Kórus és a Bp.-i Hangversenyzenekar karmestere; 1929-41-ben a bp.-i Zeneművészeti Főisk. tanára (elméleti tárgyak). Mint kórusok vezetője már ekkor számos koncert-turnét vezetett Európában és az USA-ban. 1941-44-ben irányította a Kolozsvári Nemzeti Színház operaegyüttesét mint a kolozsvári Opera ig.-ja. 1945-ben megszervezte a Szegedi Nemzeti Színház Operaegyüttesét, itt 1945-től 1949-ig operaig. volt. 1957-1969 között a Szegedi Nemzeti Színház ig.-ja; 1967-75-ben a színház zeneig.-ja és a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető karmestere. Közben Győrött 1951-ben, Bp.-en 1952-ben a SZOT, a MÁVAG, és a VASAS Központi Művészegyüttes vezetője. 1958-tól a Szegedi Zenebarátok Kórusának karig.-ja, a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik újjászervezője és zenei vezetője. 1945-től a Magy. Zeneművész Szövetség elnökségi tagja, a Kórusok Orsz. Tanácsának (KÓTA) tiszteletbeli elnöke. Nevéhez fűződik több Bartók-mű kolozsvári és mo.-i bemutatója (Divertimento 1941, Hegedűverseny 1943, Cantata profana, 1930, A csodálatos mandarin 1945), Kodály „Karádi nóták” bemutatója. Átdolgozta (Romhányi Józseffel) Erkel F. Sarolta c. vígoperáját és sikerrel bemutatta. Érdemeket szerzett régi és mai szerzők nálunk eddig nem játszott operáinak bemutatásával. Számos kitűnő operaénekest nevelt. Mint zeneszerző is jelentős. 1957-től fő célkitűzése volt olyan operarepertoár kiépítése Szegeden, amelyben a népszerű művek mellett Bp.-en nem játszott régi és főleg új m. művek szerepelnek. Sok kortárs opera mo.-i bemutatója fűződik nevéhez. – F. m. Zenekari művek: Két szvit (nagyzenekarra); Vígjáték nyitány; Ünnepi nyitány; Romantikus nyitány; Rapszódia (gordonkára és zenekarra); Szimfonikus epizódok; Magyar táncok; kantáták: Karácsonyi kantáta; 1919 kantáta; Észt-kantáta; (halála után fedezték fel kéziratban teljesen befejezett nagymiséjét). Kamarazene: Vonósnégyes, Fúvósötös, Toccata (zongorára); dalok (ének-zongorára); kórusművek: Shakespeare-madrigálok; Hat lírai madrigál; Óda (vegyeskar). Kórusok, népdalfeldolgozások; film- és kísérőzenék. – Irod. Gregor József: Búcsú V. V.-tól (Muzsika, 1979. 4. sz.); Fellner Andrea: Utolsó interjú (Muzsika, 1979. 4. sz.); Gábor István: Meghalt V. V. (Magy. Nemzet, 1979. márc. 13.).