Kezdőlap

Wathay Ferenc, Vathay (Nagyvág, 1568. szept. 24.? , 1606 után): végvári vitéz, festő, énekszerző. Apja ~ Lőrinc, Csesznek várának kapitánya. ~ Németújváron és Sopronban járt isk.-ba. 1584-től katonáskodott. 1602-ben Székesfehérvár vicekapitányaként a hajdúk tömeges szökése miatt elvesztett ostrom alkalmával, sebesülten török fogságba került. A fogságból Belgrádban megszökött és hazaíndult; útközben elfogták, de újból sikerült megszöknie. Lippa körül 1603-ban ismét török kézre került. A konstantinápolyi fekete toronyba zárták. További sorsa ismeretlen. Konstantinápolyi fogságában írta maga illusztrálta nevezetes énekeskönyvét és önéletrajzát (utóbbit 1605 febr.-jában). – M. Székesfejérvár veszésérül való história 1603 (Nagy Lajos gondozásában; István Király Múz. Közl. 1957, 1. sz. Székesfehérvár, 1957; Régi Magy. Költők Tára XVII. század. I., Bp., 1959). – Irod. Dézsi Lajos: W. F. (Századok, 1914); Angyal Endre: W. F. énekeskönyve (Irod. tört. Közl. 1955). – Szi. Jánossy István: W. F. (vers).