Kezdőlap

Wein György (Bp., 1912. aug. 26.Bp., 1976. dec. 12.): geológus. Egy.-i tanulmányait 1930–34-ben Bp.-en, Bécsben és Debrecenben végezte, 1934-ben Debrecenben tett doktori szigorlatot. Előbb az Eurogasco szénhidrogénkutató vállalat alkalmazta, majd Debrecenben tanársegéd (1935) s a Földtani Intézet megbízásából több mo.-i hegységben térképezett. 1939–1943 között a Földtani Intézet geológusaként Kárpátalján és Erdélyben dolgozott, utóbb a Budapesti Ásványi Nyersanyag-értékesítő Korlátolt Felelősségű Társ. (Kft) alkalmazottjaként ugyanott nyersanyagkutatásokat végzett. Közben rövid ideig tanársegéd volt Bp.-en. A Tőzegkutató Intézetben a hazai tőzegelőfordulásokat térképezte, 1949-ben Komlóra került, ahol a Szénbányászati Trösztnél, majd a Mélyfúró Vállalatnál dolgozott 1956 végéig. Ekkor a pécsi Uránércbánya Vállalat főgeológusává nevezték ki. Bizonyíthatatlan vádak alapján eljárás indult ellene, fél év után szabadult, ismét a Földtani Intézetben dolgozott: ismét a Mecsek kutatásával foglalkozott. Rétegtani, területismertető, nyersanyagkutatási, hidrogeológiai, az utolsó 15 évben főleg szerkezetföldtani kutatásokat folytatott, földtani térképeket, térképmagyarázó kéziratos jelentéseket készített. Nyomtatásban 53 szakcikke jelent meg. – F. m. A Mecsek hegység hidrogeológiája (Földr. Ért., 1952); Délkelet-Dunántúl hegységszerkezete (Földtani Közl., 1967); A Budai hegység szerkezetalakulása (Földtani Kutatás, 1974). – Irod. Szalai Tibor: W. Gy. emlékezete (Földtani Közl., 1977).