Kezdőlap

Wittmann Antal (St. Bernhard, Ausztria, 1770. okt. 21. v. 26.Wittengau, Cseho., 1842. aug. 31.): osztrák származású mezőgazda. Jogi pályára készült. 1795-től ügyvédi gyakorlatot is folytatott, de a gazdálkodáshoz vonzotta hajlama. 1811-től Albert szász-tescheni hg. hívta meg sziléziai uradalmainak igazgatójául, 1813-ben pedig valamennyi mo.-i uradalmának főig.-jává tette. Ekkor Magyaróvárra költözött, az elhanyagolt magyaróvári uradalomból talajjavítással, rétöntözéssel stb. mintagazdaságot létesített. Érdeme, hogy rábírta a herceget a magyaróvári gazdasági tanintézet létesítésére, amelynek 1818 – 34-ben első ig.-ja volt. 1818-ban m. nemességet kapott. 1840-től Schwarzenberg hg. cseho.-i uradalmainak gazdasági tanácsosaként Wittengauba költözött. Kívánságára Magyaróvárt temették el. – F. m. Beiträge zur Beantwortung der Frage: Wie soll man Güter, Verwaltungen, deren landwirtschaftlichen Cultur-Unternehmungen und ihre Erfolge beurtheilen (I., Heft Ung.-Altenburg, 1842). – Irod. Török János: W. A. (Magyar Gazda, 1842. 72. sz.); W. A. (nekrológ, Világ, 1842. 72. sz.); Galgóczy Károly: Az OMGE emlékkönyve (Bp., 1879).