Kezdőlap

Z. Nagy Ferenc (Dévaványa, 1899. szept. 2.Bp., 1977. máj. 18.): agrárpolitikus. Parasztcsaládból származott. A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKgP) Szolnok vm.-i elnöke lett 1931-ben; 1945 ápr.-ában az újjászerveződő FKgP Szolnok vm.-i szervezete ismét elnökévé választotta. Ngy.-i képviselő (1945–47); a ngy. FKgP-i csoportjának titkára. A pártban a paraszti szárnyat képviselte. Az Orsz. Földbirtokrendező Tanács tagjaként szerepet játszott a földreform végrehajtásában. Az FKgP Orsz. Intéző Bizottság választott tagja (1945–47), tagja a Politikai Bizottságnak (PB), a párt ügyvezető alelnöke. 1954–66-ban az ogy. mezőgazdasági bizottságának elnöke, 1958-tól 1963-ig, nyugdíjazásáig a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökh.-e. 1956 után szerepe volt a konszolidációban, a mezőgazdaság szocialista átszervezésében. 1958-ban a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának alelnökévé választották; haláláig a tanács tagja volt. – F. m. Ahogy én láttam (Bp., 1965). – Irod. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1945–47 (Bp., 1975); Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája (Bp., 1976).