Kezdőlap

Zách Felicián, Záh (?Visegrád, 1330. ápr. 17.): a Zách nemzetség nógrádi ágából származott. Csák Máté híve volt (1308-ban részt vett a pilisi találkozón), vele együtt pusztította a Károly kir.-hoz hű egyháziak birtokait: 1318-ban Károly kir. hűségére tért át. 1330-ban Visegrádon sikertelen merényletet követett el Károly kir. ellen, állítólag leányán, ~ Klárán esett sérelem megtorlásául. A merénylet alkalmával őt megölték, családját és rokonságát kiirtották. Az egy hónappal később, a Károlyhoz hű bárók által kiállított ítéletlevél sem tudta ezt az eljárást igazolni. – Irod. Marczali Henrik: Z. F. pöre (Bpesti Szle, 1899. 10. sz.); Pór Antal: Z. F. pöre (Századok, 1900); Karácsonyi János: A magyar nemzetségek… (III., Bp., 1901). – Szi. Tóth Kálmán: Az utolsó Z. (dráma, 1858); Bajza Jenő: Z. F. (dráma, 1864).