Kezdőlap

Zachár Gyula (Edelény, 1853. máj. 21.Bp., 1910. máj. 26.): tanár, közgazdasági író. Tanulmányai végeztével 1873-tól takarékpénztári könyvelő Kalocsán. 1880-ban a Magy. Általános Takarékpénztár irodafőnöke, 1883-tól egyben a Magyar Pénzintézetek Orsz. Nyugdíjegyesületének ig.-ja, a Pesti Hírlap közgazdasági rovatának a vezetője. 1884-től kereskedelmi isk., majd a polgári isk. tanárképzőben tanár volt. 1886-tól 1896-ig szerk. és kiadta a Kereskedelmi és Pénzügyi Szemlét, 1898-ban az Államgazdasági Szemle c. folyóiratot alapította. – F. m. A francia kettős könyvvitel alkalmazása hitelintézetekben (Bp., 1877); A turfaipar keletkezése és fejlődésének története (Bp., 1879); Társadalmi önsegély (Bp. 1883); Könyvviteli rendszerek (Bp., 1886); Általános üzleti könyvvitel (Bp., 1888); Könyvviteltan (Bp., 1897).