Kezdőlap

Zajtay Imre (Bp., 1912. aug. 3.Párizs, 1983. szept. 23.): jogász, egy.-i tanár. A bp.-i tudományegy.-en folytatta jogi tanulmányait. 1935-ben a politikatudomány doktora lett; 1948-ban Párizsba távozott, ahol a jogi doktori címet szerezte meg. Tiszteletbeli főszerk.-je volt a Revue International de Droit Comparé c. folyóiratnak. 1961-től a mainzi egy. profeszszora. 1970-től a Nemzeti Kutatóközpont ig.-ja Párizsban. – F. m. A polgári eljárásjog legújabb szabályai (1945 január-1946 május) (Mikos Ferenccel, Bp., 1945, 1947); Contribution á ľ étude de la condition de la loi étrangáre en droit international privé français (Paris, 1958, németül); Beiträge zur Rechtsvergleichung. Ausgewählte Schriften (Tübingen, 1976).– Irod. Festschrift für 1. 2. (Tübingen, 1982).