Kezdőlap

Zaka Lajos (Székesfehérvár, 1851Bp., 1919. márc. 18.): nyomdász, szakszervezeti vezető. A nyomdászmesterséget szülővárosában, Székesfehérváron tanulta, ezután Bp.-re került, ahol a Franklin Társulat nyomdájában volt korrektor. Belépett a nyomdászok segélyező egyletébe (1873), melynek később tisztviselője lett. 1890-ben csatlakozott az MSZDP-hez és mint a munkások szervezetének egyik vezetője szervezte az 1890-es évek nagy nyomdász-sztrájkjait. 1884–1900 között a Typographia szerk.-je, 1887-től a Nyomdászok Hitelszövetkezetének tagja, majd haláláig a Segélyező Egyesületben dolgozott. A mo.-i munkásmozgalom történetével is foglalkozott. Több ízben szerk. a Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Évkönyvét. – F. m. A Budapesti Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete negyedszázados fennállásának története (Bp., 1887); Egyesületünk föloszlatása és a kibontakozás (Bp., é. n).