Kezdőlap

Zákány József (Derecske, 1785Vajda, 1857. szept. 10.): tanár, pedagógiai író. Tanulmányait a debreceni kollégiumban végezte. 1809-ben a kisújszállási gimn. ig.-ja. 1825-től 1851-ig a debreceni ref, kollégiumban a neveléstan tanára. A főisk.-ban bevezette a zene és ének művelését, ifjúsági énekkart szervezett. – F. m. ABC. (Debrecen, 1825); Rövid beszéd… (Debrecen, 1825); Frantzia grammatika (Debrecen, 1828); Magyar Ábécze hangoztató mód szerint (Debrecen, 1833); Énekhangzatos könyv (Debrecen, 1846). – Irod. Dóczi Imre: A debreceni ref. gymnasium története (Debrecen, 1895).