Kezdőlap

Zakar András (Margita, 1912. jan. 30.Székesfehérvár, 1986. márc. 31.): Esztergom főegyházmegyei pap, pápai kamarás. A bp.-i kegyesrendi gimn.-ban tett érettségi után a bp.-i műegy.-en mérnöki oklevelet szerzett. 1936-tól a Pázmány Péter Tudományegy. hittudományi szakát végezte el. 1940-ben szentelték pappá Esztergomban. 1941-től az esztergomi főegyházmegyei hivatal irodájában dolgozott, 1944 ápr.-ában Serédi Jusztinián hercegprímás személyi titkára lett. 1945. okt. 7-től, Mindszenty József esztergomi érsekké való kinevezése után is ez volt a beosztása. 1948. nov. 19-én tartóztatták le. A Mindszenty-per harmadrendű vádlottja volt azzal a váddal, hogy m. belpolitikai, nemzetközi és gazdasági helyzetet érintő titkokat továbbított az amerikai követséghez. Hat évi fegyházbüntetést kapott. 1953-ban szabadult. 1957-ig, nyugdíjba vonulásáig több bp.-i lelkészségen teljesített szolgálatot. 1946-tól pápai kamarás. Nyugdíjasként a székesfehérvári papi otthon lakója volt. 1970-ben rehabilitálták. – Irod. A Mindszenty-per (összeáll., jegyzetelte Gergely Jenő és Izsák Lajos, Bp., 1989); Horváthy József-Kanyó Artúr: Igazságtétel (Magyarország, 1990. 26., 27. sz.); Havasi Gyula: Magyar katolikusok szenvedései 1944-1989 (Bp., 1990).