Kezdőlap

Zambra Alajos (Fiume, 1886. febr. 7.Bp., 1947. dec. 29.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. Az egy.-et Bp.-en, Bécsben, Bolognában és Rómában végezte. 1909-ben jogi doktorátust szerzett Bp.-en. 1907-től a bp.-i olasz főkonzulátus titkára, 1909-től az Iparművészeti Múz. tisztviselője, 1920 – 24 között a bp.-i olasz követség sajtóreferense. 1920-tól a bp.-i egy.-en az olasz nyelv és irodalom rk., 1925-től haláláig ny. r. tanára. M. és olasz folyóiratokban a m.-olasz kulturális kapcsolatokkal foglalkozó több tanulmánya jelent meg. Szerk. a Budapesti Tudományegyetem Olasz Intézetének kiadványai c. sorozatot és a Corvina c. olasz nyelvű folyóiratot. Haláláig működött mint az Olasz Intézet vezetője. Olasz munkákat m.-ra, m. írók műveiből olaszra fordított. Bevezetőt írt Pellico Silvio Börtöneim c. műve m. kiadásához. – F. m. I manoscritti italiani nella Biblioteca Széchényi del Museo Nazionale Ungherese di Budapest (Firenze, 1911). – Irod. Jászay Magda: Z. A. (Századok, 1947); Z. A. halálára (Politika, 1948. 5. sz).