Kezdőlap

Zámor Ferenc, Zsabokrszky (Bazin, 1877. okt. 14.Bp., 1960. jún. 11.): gépészmérnök. Oklevelét 1901-ben a bp.-i műegy.-en szerezte. 1902-ben a Ganz-gyárban kezdte működését; 1906-ban a vagonszerkesztés főnöke, 1910-ben főmérnök. Orosz hadifogságból 1921-ben tért vissza. Munkásságát a Ganzgyárnál folytatta; 1928-ban a vállalat ig.-ja. Irányításával 1922-ben kezdték tervezni a teljesen acélvázas vasúti személykocsikat, majd a teljesen hegesztett acélvázú kocsikat. Érdemei vannak a nagyvasúti motorkocsik kifejlesztése terén. 1934-ben került pályára az „Árpád” sínautóbusz. Ennek sikerét nagyszámú külföldi motorvonat-rendelés (Egyiptom, Argentína stb.) követte s a Ganz-motorvonatok kivitelünknek ma is jelentős tétele. Megalkotta a nagy sebességgel egyedülfutó motorkocsihoz alkalmas forgóvázat is. 1945-ben nyugdíjazták. A bp.-i földalatti gyorsvasút tervezésekor ismét munkába állott s 1950 – 54 közt itt, majd 1957-ig, végleges nyugalomba vonulásáig a MÁV Tervező Irodában működött. – A m. Mechanikus vagy elektromos erőátvitelt alkalmazzunk-e a motorkocsikon (Magy. Vasút és Közlekedés, 1929); A vasúti kocsiépítés fejlődése (Magy. Vasút és Közlekedés, 1929); A motorüzem térfoglalása a személyforgalomban (Magy. Vasút és Közlekedés, 1935); A Ganz-gyár motorkocsi gyártmányai (Járművek és Mezőgazdasági Gépek 1955, 1956). – Irod. Baránszky-Jób Imre: Z. F. (Járművek és Mezőgazdasági Gépek, 1960.. 9. sz.); The Railway Gazette London (1960. júl.); Baránszky-Jób Imre: Z. F. (Műszaki nagyjaink I., Bp., 1967.)