Kezdőlap

Zay Albert, gróf (Pest, 1825. jún. 22.Bp., 1904. júl. 9.): posztógyáros. ~ Károly fia. Katonai pályára készült. 1842-ben fejezte be tanulmányait a bécsújhelyi mérnökkari ak.-n, utána az I-es huszároknál szolgált. 1852-ben otthagyta a katonaságot és átvette az apja által 1845-ben alapított posztógyárat. Uradalmában több mint 40 000 gyümölcsfát ültetett és öt gyártelepet létesített. 1860-ban elsőként honosította meg a cserfakéregháncást, 1870-ben a talpszeggyártás kezdeményezője, 1876-ban a nagyüzemi botgyártást indította meg. 1887-ben a baáni kerület, szabadelvű programmal, képviselőjévé választotta. A főrendiház tagja volt. A véderővita idejében több cikkben támadta Tisza Kálmánt. -F. m. Főispán vagy megyei főnök? Adalék a közigazgatási reformhoz (Bp., 1890); Adalékok a mai politikai helyzethez (Bp., 1894). – Irod. Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői (Bp., 1887).