Kezdőlap

Zay Ferenc, báró (? , 1498Zayugróc, 1570. okt. 10.): katona és diplomata, a későbbi főúri család vagyonának megalapozója. Részt vett a mohácsi csatában, s utána I. Ferdinánd pártjára állt. 1528-ban kir. udvarnok, 1542-ben huszárjai élén részt vett a schmalkaldeni háborúban. 1548-ban egri várnagy, 1550-ben szolnoki várnagy és Külső-Szolnok vm. főispánja. 1553 – 57 között I. Ferdinánd egyik portai követe. 1557-ben a naszádosok főkapitánya. 1560-ban kassai és felső-mo.-i főkapitány. Ugyanebben az évben bárói rangot kapott. Felesége, Garai Borbála révén roppant terjedelmű birtokokat szerzett. Talán tőle származik Az Landor fejirwär el wezessenek oka e woth és Igy esewth c. történeti leírása, amely Verancsics Antal hagyatékában maradt fenn. – Irod. Thallóczy Lajos: Csömöri Z. F. (Bp., 1885); Acsády Ignác: Verancsics Antal és Szerémi György (Irod. tört. Közl. 1894); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).