Kezdőlap

Zay Károly, gróf (Sopron, 1797. febr. 12.Bucsány, 1871. okt. 8.): politikus. Albert apja. Az 1825 – 27-i ogy.-től a főrendi ellenzék egyik vezető tagja, Széchenyi támogatója volt. 1844-ben szembekerült Széchenyivel a zsidó emancipáció kérdésében. ~ már ekkor a zsidók állampolgári jogainak elismerése mellett szállt síkra. Eszméit hírlapi cikkekben, röpiratokban népszerűsítette. A Dunán inneni kerületi tábla bírája. 1840-től az ev. egyház főfelügyelője, az ev. szlovákok elmagyarosítására törekedett. Az 1847-i nádorválasztáskor a négy jelölt egyike volt. – F. m. Az uniói elválasztmánynak a magyarországi két protestáns felekezet egyesítése módjától és eszközeiről (Pozsony, 1840); Die Ungaristhe Frage im wahren Lichte (Wien, 1864). – Irod. Gr. Z. K. (Magyarország és a Nagyvilág, 1867); Magyar írók levelei Z. K.-hoz (Irod. tört. Közl. 1912).