Kezdőlap

Závodszky Levente (Újpest, 1881. szept. 11.Pécs, 1938. szept. 18.): történész, tanár. A bp.-i egy.-en 1904-ben bölcsészdoktori, 1906-ban tanári oklevelet szerzett. 1905-től zombori, 1907 – 18-ban bp.-i gimn. tanár. 1919-től a bp.-i Polgári isk. Tanárképző Intézet tanára, 1928-tól reálisk. tanár Bp.-en. 1924-ben egy.-i magántanári képesítést szerzett. 1935-től a pécsi tankerület főig.-ja. Magyar művelődéstörténeti kutatásokkal foglalkozott. – F. m. A Szt. István, László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai (Bp., 1904); A Héderváry-család oklevéltára (I – II., Bp., 1909 – 1922).