Kezdőlap

Zékány János (Karácsfalva, 1670 körül? , 1731 után): II. Péter orosz cár nevelője. Isk.-it Mo: on és a bécsi egy.-en végezte. Nagy Péter cár bécsi tartózkodásakor a jezsuiták ~ ajánlották Pétervárra a cári udvarba nevelőnek. Tanítványaival beutazta Európát. A trónörökös nevelésén kívül a cár összes javainak ig.-jává is kinevezte. E minőségében leleplezte Mencsikov csalásait, de ezért menekülnie kellett. 1717-ben hazatért Karácsfalvára. A cár 1718-ban több ízben is visszahívta, de Károlyi Sándor gróf nem engedte, hogy útlevelet kapjon. E tárgyban írt leveleinek töredéke fennmaradt. – Irod. Takáts Sándor: Z. J. (Bpesti Hírlap, 1902. 332. sz.)