Kezdőlap

Zelovich Kornél (Dömös, 1869. márc. 11.Bp., 1935. ápr. 10.): mérnök, műegyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1921, r. 1928). Oklevelét a bp.-i műegy.-en nyerte 1891-ben. 1892-ben Kherndl Antal mellett tanársegéd. 1894-ben MÁV-mérnök, 1898-ban vasúti és hajózási biztos. 1904-ben főfelügyelő, 1908-ban MÁV-üzletvezető, 1910-ben MÁV – ig.-helyettes, 1914-től a műegy.-en a közlekedésügy és vasútépítéstan tanára. 1921-től 1923-ig a műegy. rektora volt. 1906-tól 1908-ig szerk. a Magyar Mérnök és Építész Egylet Évkönyvét. Jelentős szakirodalmi munkásságot fejtett ki, többek között számos technikatörténeti mű szerzője. – F. m. Középítési vasszerkezetek (Bp., 1896); A vasúti vashidakban megengedhető igénybevétel (Bp., 1907; a Magy. Mérnök- és Építész Egyl. Hollán-díjával jutalmazott mű); A vasút (Bp., 1913); Széchenyi mérnöki alkotásai (Bp., 1921); A kir. m. József-műegyetem és a hazai technikai oktatás története (Bp., 1922); Széchenyi és a magyar közlekedésügy (Bp., 1925); A magyar vasutak története (Bp., 1925); A százesztendős vasút (Bp., 1925); A Magy. Tud. Akadémia hatása a technikai tudományok fejlődésére (Bp., 1928); Budapest közlekedése (Bp., 1934). – Irod. Rohringer Sándor: Z. K. emlékezete (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1940); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964); Z. K. (Élet és Irod. 1965. 10. sz.)