Kezdőlap

Zemplén György (Münden, 1905. aug. 1.Bp., 1973. márc. 29.): r. k. segédpüspök, filozófus, egyetemi tanár. Zemplén Győző fizikus fia, ~ Jolán fizikus fivére. A bp.-i ciszterci és az egri gimn.-ban tanult, belépett a rendbe (1921). Rómában bölcsészdoktorrá avatták (1928), pappá szentelték (1929). Teológiából doktorált (1931) s a rend zirci főisk.-ján bölcseletet adott elő. A bp.-i tudományegy. magántanára (1946), az I. sz. bölcseleti tanszéken ny. r. tanár (1946), majd a ciszterci Tanárképző Főisk. ig.-ja. 1952-től az erkölcstan tanára a r. k. hittudományi ak.-n. Az újra megnyitott római pápai m. intézet (1965–68) és a bp.-i központi szeminárium rektora (1968), az esztergomi főegyházmegye segédpüspöke (1969). Számos filozófiai és erkölcstani könyve, tanulmánya jelent meg. Az Aquinói Szent Tamás Társ. és a Szent István Ak. r. tagja, a Magy. Filozófiai Társ. és a Magy. Psychologiai Társ. választmányi tagja volt. – F. m. Karakterológia és szenttamási etika (Vác, 1939); Metafizika és értékelmélet (Bp., 1942); Jellem és sors a modern karakterológiában (Veszprém, 1943); Teologia moralis (Bp., 1949; többször kiadott jegyzet).