Kezdőlap

Zemplén Jolán, M. Zemplén Jolán, Mátrai Lászlóné (Bp., 1911. jún. 11.Bp., 1974. jún. 6.): fizikus, fizikatörténész, egyetemi tanár, a fizikai tudományok doktora (1966). Győző fizikus leánya, ~ György r. k. segédpüspök húga. A bp.-i tudományegy.-en matematika–fizika szakos tanári oklevelet szerzett (1936), majd a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. fizikai tanszékén dolgozott tanulmányi segéddíjasként, ill. fizetéstelen tanársegédként. Közben (1938–40) a Baár-Madas Ref. Gimn. óraadó tanára volt, 1942-től 1950-ig a műszaki egy.-re beosztott középisk. tanár, 1959-ben docensi kinevezést kapott, egyidejűleg 1950-től 1953-ig a Felsőoktatási Min. előadójává, majd főelőadójává nevezték ki. 1967-től egy.-i tanár, a Kísérleti Fizika Tanszék vezetője. Mo. első női fizikaprofesszora volt. 1972-től a bp.-i műszaki egy. tudomány- és technikatörténeti kutatócsoport vezetője. Az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának alelnöke, több bizottság tagja volt. Tudományos kutatásaiban kezdetben molekulaspektroszkópiával foglalkozott és Schmid Rezsővel, Gerő Loránddal és Budó Ágostonnal együtt jelentek meg tanulmányai. Az 1940-es évektől a fizika történetével kezdett foglalkozni, kutatásai eredményeit több könyvében öszszegezte. Roger Baconról írt munkája maradandó értékű összefoglaló mű. Jakucs István kutatómunkája nyomán elindulva feltárta a hazai fizika történetét a kezdetektől a 18. sz. végéig. Posztumusz munkája a szlovákiai fizika történetét tárgyalja. Lefordította az amerikai atomtudósok Egy világ vagy egy se (Bp., 1947) c. gyűjteményét. Számos tudományos és ismeretterjesztő cikke, könyve, könyvfordítása jelent meg, hozzájárult a mo.-i tudománytörténeti kutatások kibontakozásához. – F. m. A modern fizika világképe (Bp., 1941); A háromezer éves fizika (Bp., 1946); Roger Bacon (Bp., 1954); A magyarországi fizika története 1711-ig (Bp., 1961); A kísérletezés úttörői a XIX. században (Szabadváry Ferenccel, Kontra Györggyel, Bp., 1963); A magyarországi fizika története a XVIII. században. A fizika szaktudománnyá válik (Bp., 1964); Eötvös Loránd (Egyed Lászlóval, Bp., 1970); Dejiny fyziky na Slovensku do polovice 19. storočia (Bratislava, 1974). –Irod. Kónya Albert: M. Z. J. (Fizikai Szle, 1974. 8. sz.); ifj. Gazda István: M. Z. J. szakirodalmi munkássága (Technikatört. Szle, 1976).