Kezdőlap

Zermegh János (Körös vm., 1504 körül? , 1584): krónikás emlékíró. Szlavóniai nemesi család sarja. Előbb a zágrábi püspök, majd a Szapolyai János kir. pártján álló Várallyai Szaniszló szolgálatában állt, s maga is lelkes-híve volt a nemzeti pártnak. Később I. Ferdinánd pártjára állt. 1539-től Thurzó Elek országbíró titkára. 1541-ben a pozsonyi kamara számvevő mestere. 1553-ban ugyanott titkár, majd 1558-ban tanácsos. 1581-ben Nyitra vm. ogy-i követe. Megírta a János és Ferdinánd közti háború történetét. – M. Historia rerum gestarum inter Ferdinandum et Joannem Ungariae reges… (Amsterdam, 1662). – Irod. Molnár D Szulpic: Z. J. és emlékirata (Kőszeg, 1896); Vales Elza: Z. J. emlékirata (Pozsony, 1907); Sörös Pongrác: Z. J, és munkája (Századok, 1907).