Kezdőlap

Zeyk Miklós (? , 1810Kolozsvár, 1854): tanár, természetbúvár. ~ János fia. Bécsi és berlini egy.-i tanulmányai után a nagyenyedi Bethlen-kollégium tanára lett. Nevelési reformrendszerének kísérlete abbamaradt a szabadságharc miatt, melyben tanítványai élén részt vett. A szabadságharcban elpusztult jegyzeteit később grafikai elemekkel kevert geometriai alapon felépített gyorsírásával igyekezett újból elkészíteni. Őt tekinthetjük a m. gyorsírás úttörőjének. Jegyzeteit unokaöccse, ~ Ádám adta ki. – M. Idősb. Zeyk Miklós hátrahagyott irományai (I – II., Bp., 1874); Erdély madarai (Aquila, 1921). – Irod. Z. M. (Hírnök, 1838. 49. sz.); Téglás Géza: Új adatok a magyar gyorsírás történetéhez (Szeged, 1908).