Kezdőlap

Zichy Antal (Zala, 1823. nov. 7.Bp., 1898. máj. 19.): író, politikus, az MTA tagja (l. 1870, t. 1877, ig. 1883). ~ Mihály festőművész bátyja. A pesti egy.-en végzett jogot, majd Moson vm. aljegyzője és 1847 – 48-ban ogy.-i követe. 1848 – 49-ben ogy.-i képviselő Debrecenben, a békepárt híve. Világos után haditörvényszéki ítélettel Somogy vm-i birtokára internálták. 1860-ban Somogy vm. jegyzője. 1861-ben és 1865-től 1882-ig ogy.-i képviselő, majd a főrendiház tagja volt. Vagyona egy részét tudományos célokra hagyta. 1866-tól a Kisfaludy Társ. tagja. Számos újságcikke, politikai röpirata,) történelmi és irodalmi tanulmánya, továbbá három angol történelmi tárgyú drámája jelent meg. Sokat foglalkozott Széchenyivel: az MTA megbízásából sajtó alá rendezte naplóit, leveleit, cikkeit és életrajzát is megírta. – F. m. Anglia története a forradalomig (Pest, 1866); Az angol forradalom története (Pest, 1867); Horatius szatírái (Pest, 1871); Lessing (Bp., 1878); Gr. Széchenyi István életrajza (I – II., Bp., 1896 – 97). – Irod. Péterfy Sándor: Z. A. (Néptanítók Lapja, 1898. dec. 15. sz.); Vadnai Károly: Z. A. emlékezete (Bpesti Szle, 1899 és A Kisfaludy Társ. Évl. 1898 – 1899); Verédy Károly: Z. A. emlékeZete (Bp., 1901).