Kezdőlap

Zichy Domokos, gróf (? , 1808. júl. 21.? , 1879): püspök. ~ Ödön fivére. Előbb rozsnyói, majd 1842-től veszprémi püspök. A Kisfaludy Társ. alapító tagja. 1848 nyarán még részt vett az ogy. munkájában, a szeptemberi válság napjaiban azonban elhagyta az országot. 1848. nov. 26-án hazaárulásért a Honvédelmi Bizottmány megfosztotta püspöki székétől, 1849. jún. 11-én pedig birtokait is zár alá vette a kormány. Még ebben az évben lemondott püspökségéről és Ranolder Jánost nevezték ki utódjává. Ezután olmützi kanonok volt.