Kezdőlap

Zichy Ferenc, gróf (Pozsony, 1811. jan. 24.Káloz, 1900. júl. 17.): politikus, diplomata, tárnokmester. ~ Ágost és József apja. Jogi tanulmányai befejezése után kancelláriai titkár és bihari főispán. 1839-ben fiumei alkormányzó, 1841-ben a pozsonyi váltótörvényszék elnöke, majd a Központi Magyar Vasút ig.-ja. 1847-ben a Helytartótanács ideiglenes elnöke, 1848-ban Széchenyi közlekedésügyi min. államtitkára volt. 1848. dec.-ben Windischgrätz megbízásából Pozsony vm. császári biztosa, majd 1849. jún.-ban a cári orosz sereghez beosztott hadseregfőbiztos. 1854-től Velencében Miksa főhg. főudvarmestere, 1861-ben Nógrád vm. főispánja. 1874-től 1879-ig a Monarchia konstantinápolyi internunciusa. 1888-ban tárnokmesterré nevezték ki. A főrendiház tagja. Elnöke volt az Orsz. Magyar Kertészeti Egyesületnek. – Irod. Gr. Z. F. (Magyarország és a Nagyvilág, 1876); Gillemot Vilmos: gr. Z. F. (A Kert, 1900); A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848 – 49-ben (II – III. Szerk. Andics Erzsébet, Bp., 1952).