Kezdőlap

Zichy István, gróf (Bábolnapuszta, 1879. márc. 31.Aha, 1951. jan. 11.): őstörténész, festő és grafikus, az MTA l. tagja (1925). Fiatal korában festőnek készült, Münchenben Hollósy Simontól tanult, majd Nagybányán és Párizsban folytatott művészeti tanulmányokat. Festményeivel több kiállításon szerepelt. Később a magyar őstörténet kérdései foglalkoztatták. 1913-tól 1919-ig a Szépművészeti Múzeum m. történeti képcsarnokának vezetője; 1931-ben egy:i magántanárrá képesítették. 1934 – 44 között az Orsz. Magyar Történeti Múz. főig.-ja volt. Számos történeti tárgyú dolgozata jelent meg. – F. m. A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig (Bp., 1923); Az euráziai lovasnomád műveltség kérdéséhez (Bp., 1939); Magyar őstörténet (Bp., 1939); Kőrösi Csoma Sándor (Bp., 1942).