Kezdőlap

Zilahi Kiss Béla (Kolozsvár, 1857. ápr. 23.Gödöllő, 1911. júl. 26.): újságíró. A bp.-i egy.-en bölcsészetet, jogot és teológiát hallgatott. Dolgozott az Orsz. Levéltárban és a kolozsvári egy.-i könyvtárban. Tanár volt Sopronban, a Nemzeti Színház főrendezője és dramaturgja Kolozsvárott. 1875-től az Egyetértés, 1881-től a Budapesti Hírlap munkatársa. Főként Junius álnéven megjelent tárcái tették ismertté nevét. Tárcáiban leginkább történeti témákkal foglalkozott. Írt a Fővárosi Lapokba, a Kolozsvári Közlönybe és az Erdélyi Híradóba is. – F. m. Kisfaludy Sándor (Pesti Napló albuma, 1900); Katona József (Pesti Napló albuma, 1901). – Irod. Zuboly (Bányai Elemér): Z. K. B. (Vasárnapi Újság 1911. aug. 6. sz.); Krúdy Gyula: Junius (Írói arcképek, II., Bp., 1957).