Kezdőlap

Zilahi-Kiss Károly (Zilah, 1838. okt. 28.Buda, 1864. máj. 15.): újságíró, kritikus. ~ Imre bátyja. 1857-ben került Pestre az egy. jogi karára. Korán erdélyi lapokban kezdte meg újságírói, kritikusi munkásságát. 1860 ban Bécsben tanult. Tüdőbaját sokszor próhálta gyógyíttatni külföldön, Ausztriában és Olaszo.-ban. Megismerkedett kora jelesebb íróival, Gyulai Pállal, Kemény Zsigmonddal, Vajda Jánossal. Később kritikáiban szenvedélyesen szembefordult Gyulai Pál nézeteivel és irodalompolitikájával. 1863-ban a Magyar Sajtó, 1864-ben a Fővárosi Lapok munkatársa. – F. m. Zilahi-Kiss-Károly munkái (I – II., Dömötör János életrajzi bevezetésével, Pest, 1865); Zilahi-Kiss Károly Válogatott Művei (Válogatta és a bevezetőt írta Vargha Kálmán, Bp., 1961). – Irod. Bikácsi László Egy korszak irodalmi élete (Bp., 1935); Előd Géza: Z. K., a hatvanas évek irodalmi ellenzékének vezére (Pécs, 1935); Kozocsa Sándor: Z. K. esztétikája (Bp., 1937) Gyulai Pál: Z. K. munkái (Gyulai Pál Válogatott művei, I., Bp., 1956); D. Zöldhelyi Zsuzsa: Z. K. két elbeszélésének forrásáról (Irod. tört. 1957. 3. sz.).