Kezdőlap

Zimmer Ferenc (Sopron, 1885. máj. 26.Pinkafeld, Ausztria, 1961. máj. 30.): újságíró, szerkesztő. A bp.-i tudományegy.-en végbizonyítványt (1909), utóbb gyorsírástanítói oklevelet szerzett. A Die Zeit és a Neue Freie Presse c. bécsi lapok bp.-i tudósítója (1906–08), majd a Neues Pester Journal szerk.-ségének tagja (1908–10). Utána 1918-ig a Budapesti Tudósító c. félhivatalos lap munkatársa. 1918. nov.-től a Magy. Távirati Iroda (MTI) szerk., ill. felelős szerk.-je Mo. német megszállásáig (1944. márc. 19.). A Magy. Hírlapírók Orsz. Nyugdíjintézetének ügyvezető elnöke volt. Elnöki tisztséget töltött be az Orsz. Sajtókamara újságírói főosztályán (1939–44). 1944. okt. 21-én nyugalomba vonult. A nyilasok Sopronkőhidára internálták. Kiszabadulása után 1945-től Bp.-en élt, 1951-ben törvénysértő módon Szabolcs-Szatmár m.-be telepítették. 1956-ban Ny.-ra távozott.