Kezdőlap

Zimmermann Ágoston (Mór, 1875. dec. 3.Bp., 1963. okt. 6.): anatómus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1922, r. 1934, t. 1942), Kossuth-díjas (1957). Állatorvosi tanulmányait 1895-ben Bp.-en végezte, 1896-ról az állatorvosi ak.-n tanársegéd, majd 1903-tól segédtanár lett. Ugyanebben az évben bölcsészdoktorrá avatták. 1910-ben az egy. bölcsészkarán összehasonlító anatómiából magántanári képesítést nyert, és az Állatorvosi Főisk.-n az anatómiai tanszék ny. r. tanára lett. Emellett meghívták a bp.-í egy. állattani tanszékének vezetésére. Hosszabb időn át szerk. az Állatorvosi Lapokat. 1933-ban az Állatorvosi Főisk., 1939 – 1940-ben az Állatorvosi Főisk.-val bővült József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. rektora. 1946-ban vonult nyugalomba. Elnöke volt a Természettudományi Társulatnak. Oktatói munkája mellett nagy érdeme, hogy az anatómiát az egyszerű leíró kereteken túl az értelmező tudomány magaslatára emelte. F. m. Anatómiai gyakorlatok háziállatokban (Bp., 1911); Adatok a kérődzők gyomrának összehasonlító anatómiájához (Bp., 1912); Patkolástan (Bp., 1912); A pata ápolása (Bp., 1913); Fejlődéstan (Bp., 1917); A házinyúl természetrajza és hasznosítása (Bp., 1917): Háziállatok anatómiája (Bp., 1920). – Irod. Z. Á. (Term. tud. Közl. 1963. 11. sz.); Kovács Gyula: Z. Á. (Magy. Állatorv. L. 1963. 11. sz.); Szentágothai János: Z. Á. (Ma y. Tud. 1964. 1. sz.); Kovács Gyula: Z. Á. 1875 – 1963 (Állattani Közl. 1965. 1 – 4. sz.).