Kezdőlap

Zita Mária Adelgunda Mikaéla Rafaéla Gabriella Jozefa Antónia Lujza Ágnes (Pianore kastély, Olaszo., 1892. máj. 9.Zizers, Svájc, 1989. márc. 14.): bourbon-pármai hercegnő, magyar királyné és osztrák császárné, IV. Károly király felesége. Gyermekéveit atyjának, Róbert pármai hercegnek schwarzaui kastélyában töltötte. 1902-1908-ban a szaléziánus apácák zangbergi (Bajorország) intézetében nevelkedett, magasabb tanulmányait a Wight-szigeten levő bencés apácák kolostorában folytatta. 1911. okt. 21-én lépett házasságra Károly Ferenc József főherceggel. Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után (1914. jún. 28.) trónörökösné lett; Ferenc József császár és király halála után (1916. nov. 21.) Ausztria császárnéja és Mo. királynéja. Magyar királynévá a budavári Boldogasszony-templomban koronázták (1916. dec. 30). A Monarchia összeomlása után Svájcba költözött családjával. 1921-ben volt utoljára Mo.-on IV. Károly királlyal Tihanyban, a „budaörsi csata” után fogságban (okt. 21.-nov. 1). Az antant hatalmak férjével Madeira szigetére száműzték. IV. Károly halála után Spanyolországban talált menedéket. Nyolc gyermekét m. környezetben nevelte. A II. világháború alatt az USA-ban élt. 1982-től otthona a svájci Chur melletti Zizers kolostor volt. Itt érte a halál. 1989. ápr. 1-jén a bécsi kapucinus kriptában temették el. Legidősebb fia, Ottó Ferenc József trónigényéről lemondott (1961), Németországban él, Habsburg Ottó az Európa Parlament tagja. – Irod. Gordon Brook- Shepherd: The last Habsburg (London, 1968); Erich Feigl: Kaiserin Zita. Legende und Wahrheit (Mindszenty József előszavával, Wien- München, 1977); E. H. P. Cordfunke: Zita, Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn (Wien-Köln-Graz, 1986); Kulcsár László: Zizers nagyasszonya (Magy. Hírlap, 1988. aug. 6); Józsa György Gábor: Az utolsó magyar királyné halálára (Magy. Nemzet, 1989. márc. 16.); Juhani Nagy János: Zita királyné élete (Magyarország, 1989. 12. sz.).