Kezdőlap

Zlinszky Aladár (Cegléd, 1864. jún. 5.Veszprém, 1941. dec. 2.): irodalomtörténész, esztéta, az MTA tagja (l. 1922, r. 1939). ~ Imre fia. A bp.-i egy.-en 1888-ban tanári és bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1887-től bajai, pancsovai és zombori, 1896 – 1921 között bp.-i gimn. tanár, 1922-ben a bp.-i egy.-en magántanár, 1933-tól c. ny. rk. tanár. 1921 – 34 között a bp.-i tanárképző intézet tanára. Több úttörő jellegű, stilisztikai és stilustörténeti tanulmánya jelent meg. Középisk. tankönyvei igen elterjedtek voltak. – F. m. Heliodoros a magyar irodalomban (Bp., 1897); Rhetorika (Bp., 1900); Stilisztika és verstan (Bp., 1914); Klasszicizmus és romanticizmus (Bp., 1924); Az eufémizmus (Bp., 1931); Bánóczi József emlékezete (Bp., 1931); Petőfi és a zseni-elmélet (Bp., 1941); A magyar stilisztika útja (stilisztikai tanulmányok, Bp., 1961). – Irod. Z. A. (MTA Almanach, 1941); Voinovich Géza: A főtitkár megemlékezése (Akad. Ért. 1941); Gulyás Pál: Z. A. (Irod. tört. 1942); Alszeghy Zsolt: Z. A. (Irod. tört. 1942); Sági István: Z. A. (Magy. Nyelv, 1942. 1. sz.)