Kezdőlap

Zoltvány Irén (Érsekújvár, 1859. ápr. 24.Balatonfüred, 1938. febr. 12.): irodalomtörténész. 1875-ben belépett a Benedekrendbe. Teológiai tanulmányainak befejezése után a bp.-i egy.-en tanult, ahol 1882-ben tanári, 1884-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1882-ben pappá szentelték. 1882-től a panonhalmi tanárképző főisk. tanára, 1910 – 21-ben ig.-ja. 1921-től bakonybéli apát. Számos irodalomtörténeti és nyelvészeti tanulmánya jelent meg. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és életrajzi bevezetéssel látta el Czutzor Gergely összes költői műveit (I – fII., Bp., 1899). – F. m. A Nádor-codex nyelvi sajátságairól (Bp., 1883); Guzmics Izidor életrajza (Bp., 1884); Katona József Bánk bánja, vonatkozással a tragikum elméletére (Bp., 1889); Arany János emlékezete (Bp., 1917); Erotika és irodalom (Bp., 1924). – Irod. Bánhegyi Jób: Z. I. emlékezete (Pannonhalmi Szle, 1938); Alszeghy Zsolt: Z. I. (Irod. tört. 1938); Gulyás Pál: Z. I. (Irod, tört: 1938.)