Kezdőlap

Zólyomi Miklós (? , 1635 körülTöröko., 1670 v. 1671): erdélyi nagybirtokos főnemes. ~ Dávid fia. 1662-ben Apafi azzal az ürügygyel, hogy a fejedelemségre tör, bebörtönöztette és javait elkobozta. 1664-ben kiszabadulva a Portára ment, hogy elveszett birtokai visszaszerzéséhez támogatást szerezzen. Az erdélyi ogy. ezért 1670-ben hűtlenségért fej- és jószágvesztésre ítélte. Töröko.-ban halt meg, s vele kihalt családja is.