Kezdőlap

Zombory László (Sárospatak, 1901. márc. 19.Bp., 1984. máj. 13.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora (1957). A bp.-i műegy.-en 1924-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet. 1924-28 között a szegedi tudományegy.-en tanársegéd, 1927-ben vegyész doktorrá avatták. 1928-30-ban a bécsi Collegium Hungaricum áll. ösztöndíjasaként a Technische Hochschule mikroanalitikai laboratóriumában dolgozott. 1931-től 1938-ig a M. Nemzeti Múz. Ásványkémiai Laboratóriumának munkatársa. 1938-41 között az Ár-Kormánybiztosság főrevizora. 1941-45-ben az új pesti Lázár és Ofner Vegyészeti- és Növényolajgyár ügyvezető ig.-ja. 1945-48-ban a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.-nek előbb vállalatvezetője, majd adminisztratív ig.-ja, államosítása után 1948-50-ben főosztályvezető. 1950-től 1967-ig, nyugdíjazásáig a Fémipari Kutató Intézetben (FKI) a Vegyészeti Laboratórium vezetője, majd a Dokumentációs Osztály h. vezetője. Szerk. A Fémipari Kutató Intézet Közleményei c. tanulmánysorozatot (1959-67), 1967-től az ALUTERV-FKI Műszaki Tudományos Információs Osztályán szerk. az Alumíniumipari Szakirodalmi Tájékoztató c. folyóiratot. 1963-71 között a szegedi egy.-en metallurgia tárgyból tartott előadásokat, 1965-ben c. egy. tanárnak nevezték ki. Tudományos tevékenysége az analitikai kémiához, a színesfémkohászathoz kapcsolódik. Szorgalmazta a műszeres analitikai módszerek fejlesztését a timföld- és alumíniumipari vizsgálatoknál. – F. m. Timföld- és alumíniumipari elemzések (Major Gabriellával, Bp., 1965²). – Irod. Major Gabriella: Dr. Z. L. (Bány. és Koh. L., 1984).