Kezdőlap

Zoványi P. György (Bihar, 1666. szept.Zilah, 1758. febr. 16.): ref. szuperintendens. Kolozsvári, majd franekeri tanulmányai után 1700-ban szilágysomlyói prédikátor, 1711-ben a krasznai egyházmegye esperese, 1712-ben zilahi prédikátor. 1723-ban a tiszántúli egyházkerület jegyzője, 1728-tól haláláig szuperintendense. Az ortodox teológiai irány híve volt, ellenezte, hogy az egyház kormányzásában világiak is részt vegyenek. Irodalmi munkásságából főleg az egyházban sokáig használt liturgikus könyvei érdelmelnek említést.