Kezdőlap

Zöld Péter (Csíkmadéfalva, 1727. szept. 21.Csíkrákos, 1795. jún. 25.): történetíró, lelkész. Bölcseleti és teológiai tanulmányait Kolozsvárott végezte. A székely határőrség megszervezésének egyik leghatározottabb ellenzője volt. A madéfalvi mészárlást követő vizsgálat során súlyos börtönbüntetést kapott. A börtönből 13 hónap múlva megszökött és a Moldvába menekült székelyek, valamint a még ott élő csángómagyarok közé ment. Ötévi lelkészi működés után bűnbocsánatot nyerve számos hívével együtt hazatért. Delnén, Csíkszentimrén, végül Csíkrákoson volt plébános, a moldvai csángómagyarok egyik legelső történetírója. – F. m. A moldvai magyarokról (Ung. Magazin. III., 1783); Batthyány püspökhöz küldött jelentés (1781). – Irod. Bitay Árpád: Z. P. a csöbörcsöki magyaroknál (Erdélyi Irod. Szle, 1924); Domokos Pál Péter: Moldvai magyarság (Kolozsvár, 1940).