Kezdőlap

Zörgő Benjámin (? , 1916. febr. ?? , 1980. febr. 12.): pszichológus, a román Politikai és Társadalomtudományi Ak. tagja, Állami díjas. Oklevelét a kolozsvári Ferdinánd Tudományegy.-en szerezte 1938-ban. A kolozsvári ref. fiúgimnázium tanára, 1943-ban továbbképzési céllal a bp.-i egy. Lélektani Intézetének munkatársa. 1946-tól a Bolyai Tudományegy. Pszichológiai Tanszékének tanára, 1948-tól 1959-ig tanszékvezetője. 1959-től haláláig az egyesült Babeş-Bolyai Tudományegy. Pszichológiai Intézetének tanára. Fő kutatási területe a pszichológia gyakorlati alkalmazása, a pedagógiai pszichológia. Jelentős eredményeket ért el a tanulás- és a gondolkodáslélektan területén. – F. m. Ce este voinţa? (Bukarest, 1969); A képességek (Alexandru Roscával, Bukarest, 1973).– Irod. Séra L.: Z. B. (Magyar Pszichológia Szemle, 1980. 5. sz.).