Kezdőlap

Zrínyi Miklós (? , 1508 körülSzigetvár, 1566. szept. 8.): nagybirtokos főnemes, horvát bán, főtárnokmester, a szigetvári hős. ~ György tárnokmester apja. Vagyonát részben első feleségének, Frangepán Katalinnak köszönhette. A mohácsi csata után I. Ferdinánd pártjára állt és 1529-ben részt vett a török által ostromolt Bécs védelmében. 1542-től 1556-ig Horváto. bánja. Ez idő alatt szüntelenül harcolt a terjeszkedő ozmán hatalom ellen. 1542-ben Somlyónál, 1556-ban Kostajnica váránál, majd Babocsánál fényes győzelmet aratott a törökön. 1546-ban kir. adományként megszerezte Muraközt Csáktornyával és ezzel megalapozta családja hatalmát. 1561-től Szigetvár kapitánya. I. Szolimán szultán 1566-ban százezres hadával ostrom alá vette a várat, melyet ~ 2500 emberrel védett. Aug. 9-től szakadatlanul tartott az ostrom, a 600 főre leolvadt védősereg fokozatosan a belső várba szorult. Miután a Bécs védelmére Győrnél felsorakozott császári seregtől fölmentést hiába várt, a hosszan tartó szárazság kiszárította a várat védő vizesárkokat és mocsarakat, a lángokban álló belső várból a 300 főre olvadt védősereggel kitört és hősi halált halt. – Irod. Salamon Ferenc: Az első Zrínyiek (Pest, 1865); Z. M. életére vonatkozó levelek és okiratok (I – II. Kiadta Barabás Samu, Bp., 1898 – 99); Szigetvári Emlékkönyv (Bp., 1966). – Szi. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Bécs, 1651); Th. Körner: Z. (színdarab, Stuttgart, 1868); Hunyady József: A kék hegyek kapitánya (r., Bp., 1966).