Kezdőlap

Zrínyi Péter, gróf (Verbovec, Horváto., 1621. jún. 6.Bécsújhely, 1671. ápr. 30.): horvát bán. ~ Miklós, a költő és hadvezér öccse. Grazban nevelkedett, s fiatalon bekapcsolódott a török elleni harcokba. 1647-ben a horvát végek főkapitánya. A zsákmányoló török csapatokat megtámadva, jelentős győzelmeket ért el. A Porta panaszára a bécsi Haditanács a béke megbontásáért többször meg is intette. Bátyja halála után, 1665. jan.-ban horvát bán. 1666-ban ő is részese volt a Wesselényi Ferenc nádor vezetésével meginduló főúri szervezkedésnek, mely francia segítséggel akarta I. Lipót abszolutizmusát lerázni és az országot a Habsburg elnyomás alól felszabadítani. A nádor és Lippay György érsek halála után ~ lett az összeesküvők vezére. A bécsi udvar, amely régóta szemmel tartotta a magyar főurak szűk körű mozgolódását, 1670-ben lecsapott a szervezkedésre. ~t Bécsbe csalták, s 1670. ápr.-ban elfogták. Bécsújhelyt idegen bíróság elé állították és sógorával, Frangepán Ferenccel és Nádasdy Ferenc országbíróval együtt lefejezték. ~ az irodalomban is tevékenykedett: lefordította horvátra a Szigeti veszedelmet. – Irod. Pauler Gyula: Z. P. (Századok, 1870); Pauler Gyula: Wesselényi nádor és társainak összeesküvése (Bp., 1876).