Kezdőlap

Zsakula Milán (Korenica, Horváto., 1877Bp., 1921. jan. 2.): gépészmérnök. Oklevelét 1900-ban a bp.-i műegy.-en nyerte. Ziperrrowsky Károly mellett tanársegéd, utóbb adjunktus. 1910-ben műszakidoktor, 1913-tól műegy.-i magántanár. Az 1908-ban megindított Elektrotechnika c. szakfolyóiratnak 1908 – 1910-ben szerk-je, a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek főtitkára. Kiváló oktatómunkája mellett jelentős szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. Korai halálában valószínűleg szerepe volt annak a súlyos áramütésnek, mely 1920 nyarán érte. – F. m. Gleichstrommessungen (Neuruppin, 1901); Zárt mágneskörrel bíró egyphasisu transformátorok elmélete (Bp., 1904); Wechselstromtechnik (I – IV., Wien – Leipzig, 1906); Dynamogépek… (műegy. Jegyzet Zipernowsky előadásai nyomán, Patz Sándorral Bp., 1908 – 1909); Izzólámpavizsgálatok… (műszaki doktori ért., Bp., 1910); Váltakozó áramok elmélete (Dynamogépek ) (Bp., é. n.); Általános elektrotechnika (1 – 2. rész, Modern Technika, II – III., Bp., 1912 – 13); Terület meghatározás grafikus úton (Bp., 1920).