Kezdőlap

Zsámár Jenő (Pécs, 1904. ápr. 21.Changhua, Tajvan, 1974. ápr. 12. vagy 20.): jezsuita hithirdető, író, nyelvész. Zalaegerszegen érettségizett, Érden lépett a jezsuita rendbe, Szegeden, Innsbruckban és Bp.-en teológiát végzett. Szegeden szentelték pappá (1931), majd a kínai misszió tagja lett (1933); 1934-től Pujangban káplán, majd Lang-dzsá és Csangjüan kerület esperese. Teológiai tanár és spirituális Hsien-hsienben (1946). Kínai nyelven írt Aszkétika, misztika c. műve 3 kiadást ért meg, rövidített kiadása is megjelent. Maga alkotta kifejezésekkel kiadta A keresztény spiritualitás új szótára c. művét. 140 000 címszót gyűjtött össze több nyelvű kínai nagyszótárához, melyből P. Vajda Tibor adott ki 1400 szavas összeállítást. Kínai nyelven megjelent 30 műve közül a legjelentősebbek: Elmélkedések Szűz Mária életéről; Szent József Lelkigyakorlatos elmélkedések (I–III.); Az evangélium hitelessége; A hit ajándéka. Macaóból az általa alapított Szent Szeretet Nővérei női szerzetes renddel Tajvanba telepedett át, ahol ipari és kereskedelmi leányszakisk.-t alapított.