Kezdőlap

Zsarnay Lajos (Zsarnó, 1802. jan. 1.Pest, 1866. jún. 13.): református püspök, az MTA l. tagja (1858). A sárospataki Ref. Kollégium növendékeként 1811-től gimn.-ot, bölcseletet, jogot és teológiát végzett. Sárospatakon a retorikai osztály köztanítója (1827), ezután a keresztény erkölcstan és a teológiai tudományok r. tanára, s a főisk. papja. Göttingában és Svájcban tanult (1829–31). Hazatérte után ismét tanár, egyházker.-i főjegyző, szuperintendens, utóbb miskolci lelkész (1860.) Kiadta gyászbeszédeit. – F. m. Keresztyén erkölcstudomány (I-II., Sárospatak, 1836, 1854); Paptan (I-II., Sárospatak, 1847-1857); Keresztyén egyháztörténet (gimn.-i tankönyv, Sárospatak, 1853); Görög–magyar szótár (szerk. Soltész Ferenccel, Sárospatak, 1857); Bibliai bevezetés (Sárospatak, 1861).