Kezdőlap

Zsebők Zoltán (Bp., 1908. jún. 28.Bp., 1984. febr. 20.): orvos, radiológus, egyetemi tanár, Kossuth-díjas (1958). Bp.-en 1934-ben orvosdoktorrá avatták. 1934-1939 között a Rókus Kórházban segédorvos, majd az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézetben alorvos. 1939-1944 között főorvos a Munkácsi és a Beregszászi Kórházban. 1944-45-ben hadikórházban működött. 1945 szeptemberében az OTI (Orsz. Társadalombiztosítási Intézetorvos-alig.-ja, 1945-48-ban a Népjóléti, illetve a Kultuszmin.-ban államtitkár, illetve miniszteri osztályfőnök. Jelentős szerepet játszott a bp.-i orvosi kar intézményeinek újjáépítésében. 1947-ben a radiológiai gyakorlat egy.-i magántanárává habilitálták, 1948-1962 között docensi beosztásban az I. sz. Sebészeti Klinika épületébe integrált röntgen osztályokat vezette. 1962-től 1978-ig, nyugdíjazásáig a Radiológiai Klinikát irányította egy. tanárként. Nevéhez fűződik a korszerű radiológia módszereinek hazai bevezetése. Elnöke volt az Orsz. Béketanácsnak, a Tiszántúli Ref. Egyházker. főgondnoka, a Mo.-i Ref Egyház Zsinatának világi elnöke. Számos külföldi tudományos társaság választotta tiszteleti tagjává, több hazai és külföldi szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja volt. – F. m. Röntgenanatomie der Neugeborenen- und Säuglingslunge (Stuttgart, 1958); A radiológia alapvonalai (Bp., 1973); Orvosi radiológia (Bp., 1974); A gyógyító sugár (Bp., 1970); Lépcsőfokok (Visszaemlékezések, Bp., 1981). – Irod. Horváth Ferenc: dr. Zs. Z. (Orv. Hetil., 1984. 20. sz.).