Kezdőlap

Zsilák András (Nagybánhegyes, 1921. nov. 27.Biatorbágy, 1981. júl. 13.): történész, a történelemtudomány kandidátusa (1962). 1944-ig mezőgazdasági cseléd, ill., idénymunkás volt. 1947-1948-ban nagybánhegyesi, 1950-1951-ben mezőkovácsházi járási párttitkár. 1951- 1952-ben az MDP Bp.-i Bizottsága öthónapos pártiskolájának ig.-ja. 1952-1954-ben az MDP Pártfőiskoláján tanult. 1954-1959-ben a Pártfőiskola tanára. 1959-1961-ben Moszkvában a Szovjetunió Kommunista Pártja Társadalomtudományi Akadémiájának aspiránsa. 1961-től a Párttörténeti Közlemények felelős szerk.-je, 1966-tól haláláig az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének ig.-h.-e. Elsősorban a m. internacionalisták szovjet-oroszo.-i harcaival, a népi demokratikus és szocialista fejlődés időszakával foglalkozott. Szerk. L. Nagy Zsuzsával az Ötven év. Nagy Október és a magyarországi forradalmak (Bp., 1967), Blaskovits Jánossal A népi Magyarország negyedszázada (Bp., 1972) és Kabos Ernővel a Studies on the history of the Hungarian trade-union movement (Bp., 1977) c. tanulmányköteteket. – Irod. Zs. A. (Tört. Szle., 1981. 4. sz.).