Kezdőlap

Zsinka Ferenc (Vác, 1889. febr. 21.Bp., 1930. máj. 4.): könyvtáros, történész. Tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte. 1913-tól az OSZK könyvtárában gyakornok, majd könyvtáros, 1929-ben megbízott vezető. A Protestáns Szemle és a Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár (XI – XV. kötetének, Bp., 1917 – 34) szerk.-je. Főleg történelmi tanulmányai, irodalomtörténeti értekezései jelentek meg. – F. m. Bethlen Gábor címeres levele (Nagyenyedi Album, szerk. Lukinich Imre, 1901); Adalék Rozsnyai Dávid életéhez (Századok, 1912); Losonczi Bánffy Dénes és kora (Bp:, 1914). – Irod. Ravasz László: Zs. F. (Nekrológ, Protestáns Szle, 1930.)