Kezdőlap

Zsirai Miklós (Mihályi, 1892. okt. 10.Bp., 1955. szept. 9.): finnugor nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1932, r. 1945, ig. 1945), Kossuth-díjas (1949). Egy.-i tanulmányait 1912-ben kezdte a bp.-i tudományegy. bölcsészeti karán mint az Eötvös-kollégium tagja. Az I. világháborúban katonai szolgálatra vonult; 1915-ben a Przemyśl melletti ütközetben orosz hadifogságba került, 1920-ban tért haza Ny-Szibériából. Egy.-i tanulmányait folytatva, 1922-ben bölcsészdoktori diplomát szerzett, 1921- től az- MTA főtitkári irodájának vezetője, 1924-től az Eötvös-kollégium tanára. 1932- től a bp.-i egy.-en ny. rk., 1935-től ny. r. tanár, a finnugor intézet vezetője, 1944 – 52 között a Magyar Nyelvtudományi Társ. elnöke. 1932 – 36-ban a Magyarosan c. nyelvművelő folyóirat szerk.-je, ill. társszerk.-je. 1935-től 1953-ig a Nyelvtudományi Közleményeket is szerk. Kiadta Reguly Antal és Pápay József osztják gyűjtésének egy részét. Fő kutatási területén, a finnugor nyelvtudományon kívül a m. nyelvtudomány számos problémájával, az általános nyelvészet kérdéseivel és a m. nép történetének vizsgálatával is foglalkozott. Jelentős nyelvművelő munkássága is. A szovjet nyelvészeti irodalom eredményeit elsők között ismertette 1945 után. – F. m. Jugria (Bp., 1930); Finnugor rokonságunk (Bp., 1937. az MTA nagyjutalommal jutalmazta 1939-ben); Osztják hősénekek (I. Bp., 1944, II., Bp., 1951, magyar és német átírásban, tudományos bevezetéssel); A modern nyelvtudomány magyar úttörői. Sajnovics és Gyarmathi (Bp., 1952); A finnugorság ismertetése (Bp., 1952). – Irod. Nagy J. Béla: Zs. M. (Magy. Nyelv, 1955); Bóka László: Zs. M. (Csillag, 1955); Zs. M. irodalmi munkássága (Nyelvtud. Közl. 1955); Lakó György: Zs. M. emlékezete (Bp., 1956); Pais Dezső: Zs. M. (Magy. Nyelv, 1959. 3. sz.)