Kezdőlap

Zsivny Viktor (Bp., 1886. nov. 30.Bp., 1953. okt. 14.): vegyészmérnök, mineralógus. Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte. 1908-ban ugyanitt tanársegéd, 1912-ben az MNM ásványtárának vegyésze, 1932-től osztályig.-ja, 1942-ben ig.-ja. Több hazai ásvány nagy pontosságú elemzése s több ásványelőfordulás (Vaskő, Lahocza, Kisbánya, Nagybánya, Rudabánya, Velencei-hegység) ásványainak feldolgozása fűződik munkásságához. Több új ásványt is felfedezett. Tanulmányai főleg magyar szakfolyóiratokban jelentek meg. – F. m. Két új ásványelőfordulás Magyarországon és kalcit Kisbányáról (Földtani Közl., 1943); Cerusszit Rudabányáról (Földtani Közl. 1951); Cerusszit a Velencei hegységből (Földt. Közl., 1953). – Irod. Koch Sándor: A magyar ásványtan története (Bp., 1952).