Kezdőlap

Zsoldos Benő (Dunaalmás, 1847. okt. 27.Sárospatak, 1919. jún. 24.): klasszikafilológus, tanár. Tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, 1873-ban tanári oklevelet szerzett, de már 1873-tól Sárospatakon a gimn. tanára. 1882 – 84-ben a Sárospataki Lapok szerk. társa. 1889 – 90-ben rendezte a főisk. numizmatikai gyűjteményét és megkezdte a tiszáninneni ref. egyházkerület és a főisk. levéltárának rendezését. 1907-től e levéltárak őre is. 1910-ben nyugalomba vonult. Pedagógiai, filológiai cikkei főleg a Sárospataki Lapokban, az Egyetemes Philológiai Közlönyben jelentek meg. Lefordította Thuküdidész műveit (I – III., Bp., 1887 – 88). – F. m. Magyarázó jegyzetek Sallustins Catilinájához és Jugurthájához (Sárospatak, 1892); A latin irodalom vázlatos áttekintése (Sárospatak, 1898).